Kinderraad Nijlen

Tijdens de startvergadering van de Nijlense Kinderraad voor het schooljaar 2019-2020 legden 18 meisjes en jongens de eed af in handen van burgemeester Paul Verbeeck en onder het goedkeurend oog van schepen van Jeugd, Tom Covens.

Ze verkozen tevens een nieuwe kinderburgemeester en dat is Marieke Langmans geworden. Zij volgt Jarne Goddé op. Proficiat!

Kinderraad Nijlen komt vijf keren samen het lopende werkjaar en wordt mee in goede banen geleid door jeugdconsulent Gunther Melis. De kinderraad vergadert telkens in de raadzaal van het gemeentehuis en laat zo de stem van kinderen horen aan het gemeentebestuur.

Tekst : Jeugd Nijlen

 

Het hele GOEZO!-team wenst Marieke een dikke proficiat. Wij weten dat zij dit prima zal doen! Ook Kato van het 5de leerjaar zetelt in de Kinderraad, en haar willen wij ook van harte feliciteren!