Onze school maakt sinds enkele jaren deel uit van een scholengemeenschap. Deze gemeenschap kreeg de naam “GOEZO!”, wat staat voor “Gemeentelijk Onderwijs, Écht Zorgzaam Onderwijs”. De andere scholen die tot de GOEZO! gemeenschap behoren zijn:

 

De meerwaarde van een scholengemeenschap situeert zich op verschillende terreinen:

  • De samenwerking en het overleg tussen de verschillende directies bevordert de onderlinge verstandhouding van de scholen binnen de scholengemeenschap.
  • De samenwerking van de secretariaten leidt tot uniformiteit en tijdsbesparende afspraken.
  • Ook de samenwerking en de gezamenlijke uitwerking van het zorgbeleid gebeurt efficiënter en vlotter.jules-dieren